۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

لهجه‌ات
نه شمالی ست
نه جنوبی
اما
حرف که می‌زنی
باد از شمال می‌وزد
و پرندگان از جنوب باز‌می‌گردند 


مژگان عباسلو

هیچ نظری موجود نیست: