۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

خواسته ها و خاطره ها

خواسته ها یک چیزند

خاطره ها چیز دیگری
در شهری که خورشید را نتوان دید

بگو چه طور می شود زنده‌گی کرد؟
 
 
اورهان ولی، شهرام شیدایی

هیچ نظری موجود نیست: